KONTAKT

Dërgoni këtu kërkesën tuaj për të rezervuar njërën nga paketat që ne disponojmë.

Gjithashtu ju mund të bëni kërkesë për çdo tip udhëtimi, pushimesh apo hoteli që dëshironi, edhe nëse ato nuk përfshihen në ofertë.

Dërgoni një email në adresën e mëposhtme, të shoqëruar nga mesazhi përkatës ku duhet të sqaroni specifikisht kërkesat tuaja.

Kujdes! Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për t’u plotësuar.

Emri Juaj* (kërkohet)

Email Juaj* (kërkohet)

Subjekti

Mesazhi Juaj